Кристина Христова за медиите, медийната грамотност, дезинформацията и гражданското общество в подкаста “5 стотинки”
2021-04-08
Онлайн обучение по дигитална сигурност за журналисти, граждански активисти и служители на държавната администрация
2021-04-09

Дни на медийна грамотност 2021: Учене в безопасна среда с модела 1:1 (уебинар)

Какво представлява моделът 1:1 (едно към едно)? Какво е необходимо за внедряването му в едно училище? По какъв начин чрез модела 1:1 се развиват ключови за XXI век способности на учениците като дигитални компетентности, междуличностни умения и екипна работа, компетентности, свързани с инициативност и предприемачество, културни компетентности? Какво казват експертите и тези, които го прилагат в учебния процес?

Отговорите на тези и други не по-малко важни въпроси ще представят участниците в уебинара “Учене в безопасна среда с модела 1:1“, организиран съвместно от Центъра за творческо обучение и Коалицията за медийна грамотност.

Събитието ще се проведе на 22 април от 17:00 часа в Zoom и ще бъде излъчено на живо във Facebook страниците на организаторите. То е част от кампанията “Дни на медийна грамотност 2021”. За желаещите да се включат в Zoom е необходима регистрация.

РЕГИСТРАЦИЯ

В уебинара ще вземат участие:

Станислав Христов, образователен експерт, 1:1; модератор на дискусията;
Рени Димова, образователен експерт, компетентностен подход и медийна грамотност, социално и емоционално развитие
Ади Конедарева, сертифициран Google трейнър и обучител, преподавател във II Английска езикова гимназия “Томас Джеферсън”
Мария Атанасова, зам. Директор ЕГ “Иван Вазов”, Пловдив – първото българско училище, работещо по модела;
обучител на учители по модел 1:1 и проектно базирано учене и преподаване
родител и ученик от паралелка, работеща по модела 1:1 (устройство за всеки ученик) във II Английска езикова гимназия “Томас Джеферсън”

Снимки: Виктория Райкова (от 1 до 7), Албена Иванова (8)