Обучения

 • 28 януари 2022 Обучения за учители по методика за преподаване на дигитално-медийна грамотност

  Обученията се организират от Коалицията за медийна грамотност по проекта "Интегрален подход за развитие на дигитално-медийната грамотност на учениците", който се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на на Европейското икономическо пространство. Коалицията за медийна грамотност носи цялата отговорност за съдържанието и провеждането на обученията и при никакви обстоятелства не може да се приема, че програмата на обученията, както и съдържанието на настоящата покана, отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

  Важно: Обучението на 28 януари ще се проведе в присъствена форма. Разноските за път на желаещите да се регистрират за това обучение, които не са от София, ще бъдат възстановени.

  Подробна информация и връзка към формуляр за записване ще намерите тук
 • 14 януари 2022 Обучения за учители по методика за преподаване на дигитално-медийна грамотност

  Обученията се организират от Коалицията за медийна грамотност по проекта "Интегрален подход за развитие на дигитално-медийната грамотност на учениците", който се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на на Европейското икономическо пространство. Коалицията за медийна грамотност носи цялата отговорност за съдържанието и провеждането на обученията и при никакви обстоятелства не може да се приема, че програмата на обученията, както и съдържанието на настоящата покана, отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

  Важно: местата за двете обучителни сесии на тази дата са почти изчерпани. Последната възможност да преминете това обучение е на 28.01 януари, когато същото обучение ще се проведе в присъствена форма. Разноските за път на желаещите да се регистрират за това обучение, които не са от София, ще бъдат възстановени.

  Подробна информация и връзка към формуляр за записване ще намерите тук
 • 17 декември 2022 Обучения за учители по методика за преподаване на дигитално-медийна грамотност

  Обученията се организират от Коалицията за медийна грамотност по проекта "Интегрален подход за развитие на дигитално-медийната грамотност на учениците", който се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на на Европейското икономическо пространство. Коалицията за медийна грамотност носи цялата отговорност за съдържанието и провеждането на обученията и при никакви обстоятелства не може да се приема, че програмата на обученията, както и съдържанието на настоящата покана, отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

  Важно: местата за трите обучения на тази дата са запълнени. Втората дата за онлайн обучения е 14.01, а на 28.01 януари същото обучение ще се проведе в присъствена форма.

  Подробна информация и връзка към формуляр за записване ще намерите тук
 • 1 юли 2022Обучение по програма "Медийна грамотност онлайн - учене през целия живот" в гр. Балчик

  Къде: гр. Балчик
  Обучител: Миролюба Бенатова
  Подробности и записване
 • 30 юни 2022Обучение по програма "Медийна грамотност онлайн - учене през целия живот" в гр. Добрич

  Къде: гр. Добрич
  Обучител: Миролюба Бенатова
  Подробности и записване
 • 29 юни 2022Обучение по програма "Медийна грамотност онлайн - учене през целия живот" в гр. Силистра

  Къде: гр. Силистра
  Обучител: Миролюба Бенатова
  Подробности и записване
 • 24 юни 2022Обучение по програма "Медийна грамотност онлайн - учене през целия живот" в гр. Стара Загора

  Къде: в. Стара Загора
  Обучител: Велизара Цонева
  Подробности и записване
 • [отлага се] 23 юни 2022Обучение по програма "Медийна грамотност онлайн - учене през целия живот" в Първенец

  Къде: с. Първенец
  Обучител: Мариана Александрова
  Подробности и записване
 • 20 юни 2022Обучение по програма "Медийна грамотност онлайн - учене през целия живот" в Шумен

  Къде: гр. Шумен
  Обучител: Миролюба Бенатова
  Подробности и записване
 • 16 юни 2022Обучение по програма "Медийна грамотност онлайн - учене през целия живот" в гр. Велико Търново

 • 16 юни 2022Обучение по програма "Медийна грамотност онлайн - учене през целия живот" в гр. Велико Търново

  Къде: гр. Велико Търново
  Обучител: Павла Стефанова
  Подробности и записване
 • 15 юни 2022Обучение по програма "Медийна грамотност онлайн - учене през целия живот" в гр. Видин

  Къде: гр. Видин
  Обучител: Георги Марчев
  Подробности и записване
 • 31 май 2022Обучение по програма "Медийна грамотност онлайн - учене през целия живот" в гр. Бургас

  Къде: гр. Бургас
  Обучител: Миролюба Бенатова
  Подробности и записване
 • 21 май 2022Обучение по програма "Академия за възрастни. Медийна грамотност онлайн"

  Къде: гр. София
  Обучител: Ангел Георгиев
  Записване
 • 19 май 2022Обучение по програма "Медийна грамотност онлайн - учене през целия живот" в гр. София

  Къде: читалище “Васил Левски”
  Обучител: Росен Цветков
  Подробности и записване
 • 17 май 2022Обучение по програма "Медийна грамотност онлайн - учене през целия живот" в гр. Хасково

  Къде: гр. Хасково
  Обучител: Миролюба Бенатова
  Подробности и записване
 • 27 април 2022Обучение по програма "Медийна грамотност онлайн - учене през целия живот" в гр. Кюстендил

  Къде: гр. Кюстендил
  Обучител: Миролюба Бенатова
  Подробности и записване
 • 26 април 2022Обучение по програма "Академия за възрастни. Медийна грамотност онлайн"

  Къде: Дом на културата “Красно село”, гр. София
  Начален час: 10:00 ч.
  Продължителност: 3 часа
  Обучител: Миролюба Бенатова
  Обучението е третото и последно в календара на програмата "Академия за възрастни. Медийна грамотност онлайн", изпълнявана от сдружение "Коалиция за медийна грамотност" в партньорство с Район Лозенец с финансовата подкрепа на Столична община - Програма "Европа" 2021.
  Подробности и регистрация: Онлайн формуляр
 • 15 април 2022Обучение по програма "Медийна грамотност онлайн - учене през целия живот" в гр. Търговище

  Къде: гр. Лом
  Обучител: Миролюба Бенатова
  Подробности и записване
 • 12 и 14 април 2022Обучение за учители "Медийна грамотност през моя предмет"

  Къде: в Zoom
  Начален час: 17:30 ч. Продължителност: 90+90 минути Обучител: Иглика Иванова
  Обучението е част от програмата на кампанията “Дни на медийната грамотност 2022”, която се осъществява с финансовата подкрепа на Американското посолство в България по програмата за малки грантове.
  Регистрация: Онлайн формуляр
 • 31 март 2022Обучение по програма "Академия за възрастни. Медийна грамотност онлайн"

  Къде: Културен дом "Искър" в ЖК Дружба, София
  Начален час: 10:00 ч.
  Продължителност: 3 часа
  Обучител: Миролюба Бенатова
  Обучението е второ в календара на програмата "Академия за възрастни. Медийна грамотност онлайн", изпълнявана от сдружение "Коалиция за медийна грамотност" в партньорство с Район Лозенец с финансовата подкрепа на Столична община - Програма "Европа" 2021.
  Подробности и регистрация: Онлайн формуляр
 • 26 март 2022Работилница за учители и младежки работници

  Начален час: 10:00 ч.
  Продължителност: 3 часа
  подробности и регистрация
 • 15 и 17 март 2022Обучение за учители "Медийна грамотност през моя предмет"

  Къде: в Zoom
  Начален час: 17:00 ч. Продължителност: 90+90 минути Обучител: Иглика Иванова
  Обучението е част от програмата на кампанията “Дни на медийната грамотност 2022”, която се осъществява с финансовата подкрепа на Американското посолство в България по програмата за малки грантове.
  Регистрация: Онлайн формуляр
 • 25 февруари 2022Обучение по програма "Академия за възрастни. Медийна грамотност онлайн"

  Къде: Зала "Американски център" към Столична библиотека
  Начален час: 10:00 ч.
  Продължителност: 3 часа
  Обучител: Миролюба Бенатова
  Обучението е първо в календара на програмата "Академия за възрастни. Медийна грамотност онлайн", изпълнявана от сдружение "Коалиция за медийна грамотност" в партньорство с Район Лозенец с финансовата подкрепа на Столична община - Програма "Европа" 2021.
  Подробности и регистрация: Онлайн формуляр
 • 15 и 17 февруари 2022Обучение за учители "Медийна грамотност през моя предмет"

  Къде: в Zoom
  Начален час: 17:00 ч. Продължителност: 90+90 минути Обучител: Иглика Иванова
  Обучението е част от програмата на кампанията “Дни на медийната грамотност 2022”, която се осъществява с финансовата подкрепа на Американското посолство в България по програмата за малки грантове.
  Регистрация: Онлайн формуляр
 • 7 февруари 2022Обучение по програма "Медийна грамотност онлайн - учене през целия живот" в гр. Търговище

  Къде: РБ "Петър Стъпов"
  Обучител: Миролюба Бенатова
  Подробности и записване
 • 21 януари 2022Обучение за ментори по медийна грамотност в Пловдив

  Къде: присъствено, мястото се уточнява
  Обучител: Миролюба Бенатова
  Подробности и записване
 • 10 януари 2022Обучение за ментори по медийна грамотност

  Обучение с журналистката Миролюба Бенатова по програма “Медийна грамотност онлайн – учене през целия живот” за работещи в регионални читалища, библиотеки, граждански организации и местни общини в гр. Русе.

  Подробности и записване
 • 10 декември 2021Обучение за ментори по медийна грамотност

  Обучение за ментори по медийна грамотност за членове на КНСБ Бургас - регионални координатори.
  Къде: хотел Емералд Бийч в Равда
 • 30 ноември 2021Обучение за ментори по медийна грамотност

  Обучение за ментори по медийна грамотност за членове на КНСБ София
  Къде: В сградата на КНСБ в София
 • 12 ноември 2021Обучение за ментори по медийна грамотност

  Обучение с журналистката Миролюба Бенатова по програма “Медийна грамотност онлайн – учене през целия живот” за работещи в регионални читалища, библиотеки, граждански организации и местни общини.

  Подробности и записване
 • 9 и 11 ноември 2021Медийна грамотност през моя предмет

  Обучение за преподаватели - част от придружаващите събития на националната конференция на Коалиция за медийна грамотност и Фондация за свободата "Фридрих Науман".

  В партньорство с Фондация „Корпус за образование и развитие – КОРПлюС“.
 • 6 ноември 2021"Медийна грамотност онлайн за възрастни хора"
  Велико Търново

  Къде: гр. Велико Търново, ул. “Сливница” №6
  Обучител: Ангел Георгиев
  Подробности и записване
 • 25 октомври 2021Обучение по проверка на фактите в онлайн среда

  Обучение на Factcheck.bg за студенти по журналистика - част от придружаващите събития на националната конференция на Коалиция за медийна грамотност и Фондация за свободата "Фридрих Науман".

  С подкрепата на Програма за малки грантове към Посолството на САЩ.
 • 22 юли 2021Обучение за възрастни в Габрово

  Къде: Библиотеката на Техническия университет
  Обучител: Миролюба Бенатова
  Подробности и записване
 • 21 юли 2021Обучение за възрастни в Пловдив

  Къде: Читалище "Алеко Константинов"
  Обучител: Миролюба Бенатова
  Подробности и записване
 • 6 и 8 юли 2021„Медийна грамотност през моя предмет“

  Къде: Онлайн (Zoom)
  Обучител: Ангел Георгиев
  Подробности и записване
 • 29 юни и 1 юли 2021„Медийна грамотност през моя предмет“

  Къде: Онлайн (Zoom)
  Обучител: Ангел Георгиев
  Подробности и записване
 • 22 и 24 юни 2021„Медийна грамотност през моя предмет“

  Къде: Онлайн (Zoom)
  Обучител: Ангел Георгиев
  Подробности и записване
 • 21 юни 2021Обучение за възрастни във Враца

  Къде: Регионална библиотека “Христо Ботев”
  Обучител: Миролюба Бенатова
  Подробности и записване
 • 15 и 17 юни 2021„Медийна грамотност през моя предмет“

  Къде: Онлайн (Zoom)
  Обучител: Емануил Георгиев
  Подробности и записване
 • 14 юни 2021Обучение за възрастни в Монтана

  Къде: Регионална библиотека “Гео Милев”
  Обучител: Миролюба Бенатова
  Подробности и записване
 • 8 и 10 юни 2021„Медийна грамотност през моя предмет“

  Къде: Онлайн (Zoom)
  Обучител: Емануил Георгиев
  Подробности и записване
 • 5, 7, 12 и 14 април 2021„Онлайн медийна грамотност за ментори“

  Къде: Онлайн (Zoom)
  Обучител: Миролюба Бенатова
  Подробности и записване
 • 4, 9, 11 и 16 март 2021„Онлайн медийна грамотност за ментори“

  Къде: Онлайн (Zoom)
  Обучител: Ангел Георгиев
  Подробности и записване
 • 2 и 4 март 2021„Повишаване на медийната грамотност на възрастни от община Костинброд“

  Къде: Народно читалище „Иван Вазов“ – Костинброд
  Обучител: Цветан Петров
  Подробности
 • 27 и 28 февруари 2021Повишаване на медийната грамотност в Община Благоевград

  Обучител: Мариета Димитрова
 • 23 и 25 февруари 2021„Повишаване на медийната грамотност на възрастни от община Костинброд“

  Къде: Народно читалище „Иван Вазов“ – Костинброд
  Обучител: Цветан Петров
  Подробности
 • 17,19, 24 и 26 февруари 2021„Онлайн медийна грамотност за ментори“

  Къде: Онлайн (Zoom)
  Обучител: Мариета Димитрова
  Подробности и записване
 • 13 и 14 февруари 2021Повишаване на медийната грамотност в Община Благоевград

  Обучител: Мариета Димитрова
 • 7 февруари 2022Обучение за ментори по медийна грамотност в Търговище

  Къде: Регионална библиотека "Петър Стъпов"-Търговище
  Обучител: Миролюба Бенатова

  Подробности и записване